Ceník

Cenu právních služeb nebo způsob jejího určení sjednáváme vzájemnou dohodou s klientem vždy předem. Odměnu za poskytované služby se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb, jejich objemu a hodnotě projednávané věci.

Při stanovení výše odměny se řídíme vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Cenu poradenské činnosti nebo záležitosti, kterou nelze ocenit jinak, stanovujeme zpravidla v hodinové sazbě 4.000 Kč + 21 % DPH za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. Tato sazba je pouze orientační. Podle povahy věci může být sazba po předchozí dohodě výrazně snížena nebo naopak v případě složitého problému může být navýšena.

Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme konkrétní slevy nebo předem stanovujeme paušální odměny za poskytování právních služeb.

Odměna za právní služby při vymáhání pohledávek je v zpravidla odvislá od výsledku věci a je z velké části hrazena z peněz vymožených od dlužníka nad rámec vymáhané jistiny.

K ceně právní služby připočítáváme zákonem stanovenou sazbu DPH 21 %.